Recull d'enllaços de Matemàtiques

Teoria

 • El projecto  MaTEX d'en Fco Javier González Ortiz. Tota la teoria ben resumida amb exemples resolts. [ 1r i 2n de batx, ciències i social]
 • Del IES de Trem de Dolors Castell. Tota la teoria ben resumida amb exemples resolts. [ 2n de batx, ciències i social]
 • La cada cop millor Apuntes Marea Verde. Teoria per temes amb molts exercicis resolts [ 1r i 2n de batx, ciències i social]
 • En anglès les completes Paul's Online Math Notes i S.O.S. Mathematics, amb bons resums de teoria, "xuletes", exercicis resolts amb tot detall i molt ben estructurada [ESO, tot el Batxillerat i 1rs cursos de grau]
 • I moltes altres bones opcions:
 • Classes format vídeo 
  • La KhanAcademy. Cada cop més extensa i ben organitzada, amb cursos de tots nivells de matemàtiques, física, informàtica, història, economia...
  • Unicoos no crec que l'hagi de recomanar, segurament és la vostra primera opció i feu bé.
  • Educatina un altre canal molt complert amb mini explicacions de casi tot el temari.
  • JulioProfe una mena de competència a de unicoos des de Colombia, la seva web esta ben organitzat julioprofe.net
  • Profesor10demates i el seu canal també cada cop més completa.