dijous, 5 de maig de 2016

Logaritmes i exponencials


Ja sabem que no tot és lineal, un cop superada la intuïció de que tot ha de ser proporcional i la dependència a les regles de tres, el següent pas és aconseguir la intuïció del creixement exponencial i la necessitat de la funció logarítmica.

Recursos

La importància de comprendre el creixement exponencial